zoro.ro - logo
Rumänien Online Kurier
Aktuelles aus Wirtschaft, Politik und Kultur
 
 
Copyright Impressum Kontakt
 
   
Nachrichten:

Dienstag, 13. Aug. 2013

Modificari aduse procedurilor notariale

 
Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 479 din data de 01.08.2013 şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.
Astfel, începând cu data de 11 august 2013:Încheierea actelor în formă autentică notarială se va face prin întocmirea de către notarul public a unui singur înscris original care va fi păstrat în arhiva notariatului, părţilor urmând a le fi eliberate duplicate de pe original. Duplicatele vor beneficia de aceeaşi forţă juridică precum originalul, însă acestea nu vor purta semnăturile olografe ale părţilor, ci, în locul acestora, vor figura doar numele părţilor (cf. art. 225 din Regulament).

Avocaţii vor trebui împuterniciţi prin procuri autentice pentru încheierea de acte notariale sau parcurgerea de proceduri notariale în numele clienţilor lor (cf. art. 211 din Regulament).

Numai erorile materiale sau omisiunile vădite care privesc numele şi calitatea părţilor, erori de calcul, precum şi orice alte erori materiale care nu schimbă natura sau obiectul actului sau drepturile şi obligaţiile părţilor vor putea fi îndreptate prin încheieri de rectificare. Pentru îndreptarea erorilor ce nu îndeplinesc aceste condiţii va trebui încheiat un nou act (cf. art. 218 alin. (2) din Regulament).

În actele încheiate de către notari, sumele exprimate în cifre, precum şi orice alte numere relevante, trebuie să fie obligatoriu exprimate şi în litere (cf. art. 224 alin. (1) din Regulament).

Cetăţenilor străini care încheie acte la notar sau parcurg proceduri notariale şi care declară că înţeleg limba română suficient de bine încât nu necesită asistenţa unui interpret sau traducător autorizat li se va cere să scrie de mână pe cererea de îndeplinire a actului sau a procedurii notariale că nu solicită prezenţa unui interpret sau traducător autorizat la instrumentarea actului sau a procedurii notariale respective, întrucât cunoaşte limba română (cf. art. 224 alin.(4) din Regulament).

La încheierea unui act juridic constitutiv sau translativ de drepturi reale imobiliare (de ex. vânzare de terenuri sau construcţii, constituiri de uzufruct, ipoteci etc.), notarul public este obligat să verifice situaţia juridică a imobilului, sarcinile care îl grevează şi, după caz, regimul matrimonial al părţilor. Notarul răspunde pentru omisiunea de a menţiona în actul întocmit aspectele pe care este obligat de lege să le cerceteze (cf. art. 228 alin. (1) din Regulament).

La întocmirea/autentificarea de acte în care părţile declară că s-a plătit o sumă de bani sau bunuri fungibile, notarul va întreba părţile şi va consemna în act data la care a avut loc plata şi modul de efectuare a plăţii, în acest sens fiind posibil ca notarul să solicite dovezi (n.n.) (cf. art. 228 alin.(5) din Regulament).

Dacă părţile convin ca plata unor sume de bani să fie făcută în viitor, notarul va întreba părţile dacă aceste sume sunt purtătoare de dobânzi, iar, în caz afirmativ, va consemna acest aspect precum şi cuantumul dobânzii în actul întocmit (cf. art. 228 alin.(6) din Regulament).
Notarul public poate acţiona în calitate de agent escrow (n.n.) (cf. art. 228 alin.(9) din Regulament).
Notarul public poate refuza legalizarea semnăturilor şi darea de dată certă înscrisurilor, dacă actul în cauză este contrar legii sau bunelor moravuri (cf. art. 297 şi 300 din Regulament).

La legalizarea semnăturii traducătorului autorizat va trebui prezentat înscrisul în original, în copie legalizată sau în copie certificată de către autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul (cf. art. 319 din Regulament).

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi:
SPRL Menzer & Bachmann - Noerr
Str. Gen. C-tin Budişteanu 28 C, 010775 Bucureşti
Roxana Dudau
Head of Real Estate & Energy Department
T +40 21 3125888
roxana.dudau@noerr.com
www.noerr.com

Informaţiile din acest newsletter nu înlocuiesc consultanţa în cazuri individuale.
Druckversion
Nachgefragt:
Deutsche Delegierte: Am Rande eines Festivals notiert...
Nachgefragt zu: Johannis-Wahl
Nachgefragt zu: Arbeitsmarkt braucht Qualifizierte
Nachgefragt zu: Mediziner-Exodus nach Deutschland
mehr aus der Rubrik
Wirtschaft:
Österreichische Wirtschaft: großes Wachstumspotential in Rumänien. Wunsch nach besserer
Mehr Investition, höhere Löhne
2015: Mehr Existenzgründungen
IKEA baut
mehr aus der Rubrik
Auto und Verkehr:
Rumäniens Straßen mit vielen Schrottkisten
Fast 100 km Autobahn
Regierung streicht Umgehungsstraße für Timisoara
PkW-Markt legte zu
mehr aus der Rubrik
Rechtliches:
Verträge und entsprechende Zuschüsse zur Mitarbeiterbindung
Irreführende und vergleichende Werbung
Erneuerbare Energien - Erhalt von Betriebsaufnahmegenehmigungen erschwert
Arbeitsrecht: Gerichte dürfen Disziplinarmaßnahmen ersetzen
mehr aus der Rubrik